Opleiding en Jeugdensemble

Allerlei slagwerkinstrumenten worden bespeeld in Slagwerkensemble Appingedam. De variatie is enorm: van xylofoon tot buisklokken, van drumstel tot pauken en van triangel tot djembé. De slagwerkinstrumenten zijn te verdelen in melodische instrumenten (o.a. xylofoon, marimba, vibrafoon en klokkenspel) en ongestemde instrumenten (snaredrum, grote trom, bekkens, drumstel, etc.).

Slagwerkensemble

Een melodisch of ongestemd slagwerkinstrument kun je alleen bespelen, maar samen met anderen in het (jeugd-) slagwerkensemble is het natuurlijk veel leuker. Het is altijd heel gezellig op de repetities en met optredens kun je laten zien wat je geleerd hebt. In een groep heb je ook steun aan elkaar en daardoor kun je dingen die je alleen nooit voor mogelijk zou houden.

Regelmatig worden we gevraagd om ergens op te treden. Daarna organiseren we ieder jaar een aantal concerten voor familie, vrienden, donateurs en andere belangstellenden. Ook zijn er regelmatig ontspannende activiteiten als een BBQ.

Opleiding

Een muziekinstrument leren bespelen kan op elke leeftijd. In samenwerking met DSHO geven we lessen Muzikale Vorming voor kinderen in groep 3, 4 en 5 van de basisschool. Hierbij wordt spelenderwijs een basis gelegd voor de toekomstige muzikale ontwikkeling. Diverse onderdelen van muziek als melodie, maat en ritme komen aan de hand van aansprekende liedjes aan bod. Meer informatie over de lessen Muzikale Vorming vind je hier.

Vanaf ongeveer 8 jaar kun je met het volgen van individuele lessen op een slagwerkinstrument beginnen. Meer informatie over de slagwerkopleiding vind je hier.

Als je de basis geleerd hebt, mag je gaan spelen in leerlingenorkest NeXt Generation en mag je meedoen met optredens. Meer informatie over het leerlingenorkest vind je hier.

Als je genoeg geleerd hebt ga je meespelen in het grote slagwerkensemble. Eerst speel je eenvoudige partijen, maar later ook moeilijkere. Na verloop van tijd heb je je plek gevonden en kun je stoppen met het spelen in het leerlingenorkest en het volgen van lessen.

Volwassenen kunnen met een aangepast opleidingstraject rechtstreeks instromen in het slagwerkensemble.

Gratis proeflessen

Om te ervaren of je het bespelen van een slagwerkinstrument leuk vindt, zijn de eerste vier lessen op proef en dus gratis. Je gaat tijdens deze lessen verschillende instrumenten bij langs om te proberen, zodat je een goed beeld van je toekomstige hobby kunt vormen.

Kosten

Muziek maken is net als vele andere hobby's niet gratis. Maar door lid te zijn van een vereniging zijn zaken als instrumenten en opleiding wel veel goedkoper. Zo is er voor ieder lid gratis een instrument om thuis te oefenen en kunnen goedkoper lessen worden gevolgd.

Om de vereniging draaiende te houden moeten de kosten van instrumenten, de dirigent, docenten, verwarming, bladmuziek, etc. betaald worden. Hiervoor betalen de leden contributie en lesgeld (voor zover van toepassing). De maandelijkse contributie bedraagt 18 euro voor leden met een eigen inkomen 13 euro voor scholieren/studenten en 7,50 euro voor slagwerkleerlingen in opleiding.

Contact

Hopelijk heb we je met deze informatie een goed beeld gegeven van het bespelen van een instrument bij Slagwerkensemble Appingedam. Voor meer informatie en aanmelding kun je mailen naar info@slagwerkensembleappingedam.nl.

___________________________________________________________________________________________

Muzikale Vorming

Samen met DSHO verzorgt het slagwerkensemble lessen Muzikale Vorming (MV) voor kinderen uit groep 4 van de basisschool. Tijdens deze lessen komen de basisvaardigheden van het maken van muziek aan bod aan de hand van aanspreken de liedjes. Hiermee wordt een brede basis gelegd voor de verdere muzikale ontwikkeling van het kind.

De lessen vinden plaats in de periode tussen de herfst- en de meivakantie. In het eerste deel van het seizoen staan onderwerpen als melodie, maat en ritme centraal. Ook leren de kinderen de eerste noten lezen. Na de kerstvakantie maken ze hiernaast ook kennis met allerlei blaas- en slagwerkinstrumenten. In workshopvorm komen hierbij gastdocenten met leerlingen hun instrument demonstreren en kunnen de kinderen alle instrumenten uitproberen.

Voorafgaand aan de kerst- en meivakantie wordt een concert georganiseerd waarin de MV-leerlingen laten horen wat ze geleerd hebben. Familieleden en vriendjes/vriendinnetjes zijn van harte welkom om te komen kijken. Na de meivakantie stoppen de reguliere MV-lessen, maar kunnen de kinderen die dat willen in kleine groepjes tot de zomervakantie gratis muzieklessen volgen op een instrument naar keuze.

De lessen worden verzorgd door Gerwin van der Leij en Els de Waal. Deze zijn wekelijks op maandag- of woensdagmiddag, met uitzondering van de schoolvakanties, en vinden plaats in Kindcentrum OPwierde of Kindcentrum Olingertil. De kosten bedragen 120 euro per jaar (inclusief lesboek en gebruik van instrumenten).

De lessen starten op maandag 26 oktober of woensdag 28 oktober en de eerste les is een open les waarbij de ouders mogen kijken. Voorafgaand aan de herfstvakantie worden twee proeflessen onder schooltijd gegeven.

Voor opgave of meer informatie kun je mailen naar info@slagwerkensembleappingedam.nl.

___________________________________________________________________________________________

Slagwerkopleiding

Vanaf ongeveer 8 jaar kun je met het volgen van individuele lessen beginnen. Eerst leer je de basis voor het bespelen van diverse slagwerkinstrumenten. Je wensen en mogelijkheden bepalen met welke instrumenten verder wordt gegaan.

Als je de basis voldoende onder de knie hebt, mag je gaan spelen in het leerlingenorkest NeXt Generation en kun je meedoen met optredens. Hier leer je de basis van het samenspelen: goed letten op de dirigent en luisteren naar elkaar. Maar vooral natuurlijk heel veel plezier hebben in het maken van mooie muziek!

Hiernaast blijf je individuele lessen volgen en afhankelijk van je persoonlijke wensen ontwikkel je je in de breedte (meerdere instrumenten) of specialiseer je je in één instrument. Als je genoeg vaardigheden opgedaan hebt stroom je geleidelijk door naar het ‘grote’ slagwerkensemble.

Volwassenen kunnen met een aangepast opleidingstraject rechtstreeks instromen in het slagwerkensemble.

Voor opgave of meer informatie kun je mailen naar info@slagwerkensembleappingedam.nl.

___________________________________________________________________________________________

NeXt Generation

Hoe meer zielen... hoe meer vreugd!

Dit geldt zeker voor het maken van muziek. Daarom leren leerlingen zo snel mogelijk om samen te spelen. Na ongeveer een jaar les kunnen leerlingen starten in leerlingenorkest NeXt Generation.

Hierin spelen de leerlingen van Slagwerkensemble Appingedam samen met de leerlingen van het Damster Stedelijk Harmonie Orkest. In het leerlingenorkest word leuke moderne muziek gespeeld, maar komen ook andere soorten muziek aan bod. Ook verschillen de stukken van niveau, zodat er voor de beginnende en gevorderde leerlingen voldoende uitdaging is. Zo worden leerlingen stap voor stap voorbereid op het spelen in het slagwerkensemble of in het harmonieorkest.

Om het geleerde te laten horen worden er elk jaar twee optredens georganiseerd: één in het voorjaar en één met kerst. Daarbij wordt opgetreden samen met de leerlingen Muzikale Vorming en de beginnende leerlingen. Ook worden de leerlingen geregeld betrokken bij de optredens van het ‘grote’ slagwerkensemble en het ‘grote’ harmonieorkest.

De repetities van NeXt Generation zijn elke week op maandagavond (behalve in de schoolvakanties). De beginnende leerlingen repeteren van 17.45-18.15 uur in het Opwierder Kerkje en de gevorderde leerlingen repeteren van 18.30-19.15 uur in Sporthal Eelwerd.

Voor opgave of meer informatie kun je mailen naar info@slagwerkensembleappingedam.nl.

 

 

Afdrukken E-mail